loading Starwash img

سوالات مشتریان

مرجوع کتاب ها از طریق پشتیبانی که انتخاب کرده اید انجام می شود ،نزد آن ها بروید و در صورت هماهنگی با مرکز،کتاب را به امانت تحویل آن ها دهید تا کتاب جدید برایتان ارسال شود،در صورتی که کتابتان هرگونه ایراد چاپی و یا خرابی داشت،حتی در صورت استفاده هم می توانید مرجوع کنید.

بله،زیرا در صورت خرابی و یا تغییر کتاب های خریداری شده خود بتوانید تحویل آن ها دهید،در صورتی که فروشگاه مورد نظر خود را پیدا نکردید،می توانید فروشگاه مرکزی را انتخاب کنید.

در صورت موجود بودن کتاب های درخواستی،اگر ساکن تهران باشید در 8 ساعت کاری برای شما ارسال خواهد شد.

برای شهرستان طی 2الی3 روز کاری ارسال می شود.

کتاب ها برای مشتریان ارسال می شود،فروشگاه ها،پشتیبان پس از خرید شما هستند.

بله،فروشگاه مرکزی دفتر اصلی اِف اِف می باشد،ولی سعی کنید که یکی از فروشگاه های نزدیک به مجل سکونت خود را انتخاب کنید.

با دفتر مرکزی به شماره 02166967070 یا پشتیبان خود تماس بگیرید تا برای شما تهیه و ارسال شود.

با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید که اطلاعات دقیقی از زمان و نحوه ارسال به شما بدهند.02166967070

در صورتی که کتاب خود را استفاده نکرده باشید و از صحت کافی برخوردار باشد،کتاب را نزد پشتیبان خود برده و بعد از هماهنگی با دفتر مرکزی نزد آن ها امانت بگذارید تا کتاب جدید را برایتان ارسال کنیم.

خیر،چون به درخواست شما بوده است،لذا به صورت اختصاصی برای شما تهیه شده است و قابلیت مرجوع دارد.

خیر،در حال حاضر کتاب ها به صورت طلق بی رنگ مات و سیمی فلزی با کیفیت و مرغوب برای شما تهیه و ارسال می شود.

کتاب ها نسبت به تعداد برگ هایی که دارد،طلق و سیمی مورد نظر مناسب را استفاده می کنیم و قیمت گذاری می شود.